banner

Skús vyladenú mobilnú aplikáciu

rating

Štruktúrovaný životopis. Na čo nezabudnúť a čo pokojne vynechať

Po strednej škole som nastúpila ako fakturantka, ale čoskoro sa mi narodila dcéra… Tak takto teda nie! Štruktúrovaný životopis šetrí čas vám aj personalistom. Ako má vyzerať?

Osobné údaje

· Meno, priezvisko, titul

Kontaktné údaje

· Telefónne číslo, e-mail (najlepšie v tvare meno.priezvisko, nie chutnucky.motorkar)

Kontaktnú adresu alebo štátnu príslušnosť pripojiť môžete, ale nemusíte.

·       Informácie o zdravotnom stave, počte detí, vierovyznaní alebo politickej príslušnosti do CV nepíšte.

Pracovné skúsenosti

·       Zoraďujte ich chronologicky od najnovších po najstaršie. Napíšte poctivo mesiac a rok začiatku a konca trvania pracovného pomeru, názov a adresu zamestnávateľa, pozíciu.

·       Pri každú pozíciu uveďte niekoľko najdôležitejších pracovných aktivít, ktoré ste vykonávali, napríklad: vedúci predajne – komunikácia s dodávateľmi, zodpovednosť za riadenie skladu vrátane inventarizácie, spracovanie mzdových podkladov pre účtovné oddelenie, riadenie predaja s ohľadom na plnenie obchodných cieľov, zodpovednosť za pokladnicu.

·      Ak ste u jedného zamestnávateľa pracovali na viacerých pozíciách, uveďte ich všetky.

Vzdelanie

·       Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ak stále študujete, spomeňte to.

·      Napíšte názov školy, študijný odbor, získaný titul a rok ukončenia (u študentov predpokladaný rok ukončenia štúdia).

·       S ohľadom na pozíciu sem patria aj relevantné absolvované kurzy (napr. jazykové, práca so špeciálnymi počítačovými systémami, účtovníctvo atď.)

Ďalšie zručnosti a vedomosti

·       Tu môžete napísať, že máte vodičský preukaz, uviesť vaše jazykové znalosti (ideálne podľa európskeho referenčného rámca, t. j. pomocou stupnice A1, A2, B1…) alebo aspoň opísať, či sa dokážete dorozumieť v základných veciach alebo aj v zložitejších odborných témach. 

·       Ak ovládate prácu s počítačom, napíšte s akými programami a zhruba na akej úrovni. Či iba používateľsky (najčastejšie Word, Excel), alebo sú vaše znalosti pokročilejšie.

·       Môžete tu tiež spomenúť niektoré vaše vlastnosti vhodné pre danú pozíciu (bývajú uvedené v inzeráte) alebo ich uviesť samostatne v špeciálnej kolónke.

Vlastnosti

·       Lepšie, než vypisovať jednu charakteristiku vedľa druhej  spoľahlivosť, schopnosť učiť sa nové veci, komunikatívnosť –, je spomenúť, ako sa u vás daná vlastnosť prejavovala v minulosti, napríklad: Za desať rokov som neprišiel/-la ani raz do práce neskoro bez toho, aby som sa vopred neospravedlnil/a. Ak je to teda pravda a chcete tým poukázať na vašu spoľahlivosť. 

 

Mohlo by ťa zaujímať

Odpovedajte na viac inzerátov súčasne. V našej apke je to jednoduché

Pár kliknutí a šanca navyše. Reagovať na inzerát je s našou aplikáciou jednoduché, preto sa nespoliehajte len na jedno želiezko v ohni.

5 signálov, že si na pohovore počínate dobre

Pozerajú sa vám do očí a pretiahli stanovený čas. Čo ešte signalizuje, že ste na pohovore zaujali?

Čo vás čaká, keď končíte v práci?

V prípade ukončenia pracovného pomeru je potrebné vybaviť niektoré administratívne záležitosti a myslieť tiež na to, že je aj pre vás žiaduce odísť v dobrom.

Všetky články

Hľadáš prácu?

Stiahni si aplikáciu pre uchádzačov.

Google Play
App Gallery
App Store


V Práci za rohom máš najväčšiu šancu nájsť si prácu blízko domova a prestať dochádzať. Vyberaj z voľných miest a brigád po celom Slovensku, napríklad v lokalitách Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín a mnohých ďalších.

Používame cookies, pozri Podmienky používania služieb. A tiež chránime tvoje osobné údaje, pozri Zásady ochrany súkromia.