banner

Skús vyladenú mobilnú aplikáciu

rating

Chovateľ ošípaných

Stále hľadajú

Poľnohospodárske družstvo Kútniky

Nitrianská 680 95105 Veľký Cetín - Nitra

Vzdialenosť od teba uvidíš po zadaní adresy vo výpise ponúk.


Plat

841,67 € hrubého


O pozícii

Náplň práce
 Kŕmenie
 Kontrola a hlásenie chorôb a úrazov zvierat
 Ochrana a zabezpečenie zdravia a hygieny zvierat
 Čistenie a dezinfekcia priestorov ustajnenia a spojovacích chodieb
 Preberanie odstavčiat
 Selekcia ošípaných vo výkrme
 Počítanie zvierat
 Odstránenie hnojovice z priestorov ustajnenia
 Odstránenie kadáverov z priestorov ustajnenia
 Údržba technologického zariadenia prevádzky
 Kontrolovanie a dohľad nad funkčnosťou a plynulosťou prevádzky zariadení maštalí vrátane kŕmneho a monitorovacieho zariadenia,
 Zabezpečenie čo najnižšej mortality ošípaných vo výkrme,
 Ošetrovanie zvierat vo výkrme,
 Zabezpečenie presunu zvierat vrátane predaja jatočných ošípaných,
 Kontrola pohody zvierat - wellfare zvierat, po zistení zhoršených podmienok pohody zvierat alebo zdravotného stavu zvierat, prípadne ich úhynu bezodkladné vykonanie nápravných opatrení, a bezodkladné upovedomenie nadriadeného pracovníka a veterinárneho lekára,
 V prípade podozrenia zo zhoršenia zdravotného stavu zvierat bezodkladné prijímanie nápravných opatrení a bezodkladné upovedomenie nadriadeného pracovníka a veterinárneho lekára o týchto podozreniach,
 Asistencia veterinárnemu lekárovi podľa jeho pokynov,
 Zabezpečenie selekcie prípravy ošípaných určených na predaj a dopravu odberateľovi v zmysle požiadaviek odberateľa,
 Vedenie zadanej evidencie,
 Plnenie ďalších pokynov priameho nadriadeného


Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas


Nočná práca
Nie


Sezónna práca
Nie


Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
841,67 mesačne


Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Ponúkané výhody
Ubytovanie hradené Ubytovanie zabezpečené


Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie


Prax
aspoň 1 rok


Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie


Všeobecné spôsobilosti
fyzická zdatnosť
manuálna zručnosť


Osobnostné predpoklady
empatia
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

V Práci za rohom máš najväčšiu šancu nájsť si prácu blízko domova a prestať dochádzať. Vyberaj z voľných miest a brigád po celom Slovensku, napríklad v lokalitách Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín a mnohých ďalších.

Používame cookies, pozri Podmienky používania služieb. A tiež chránime tvoje osobné údaje, pozri Zásady ochrany súkromia.