banner

Skús vyladenú mobilnú aplikáciu

rating

Samostatný bezpečnostný technik

Stále hľadajú

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Súdna 15 91196 Trenčín - Trenčín

Vzdialenosť od teba uvidíš po zadaní adresy vo výpise ponúk.


Plat

936 € hrubého


O pozícii

Náplň práce
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a protipožiarnej ochrany v služobnom úrade.


Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas


Počet hodín za týždeň
40


Pracovný čas
07:00 - 15:00


Zmennosť
jednozmenná


Nočná práca
Nie


Sezónna práca
Nie


Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
936 mesačne


Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto


Ponúkané výhody
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platová trieda 4.
Nástupný plat v hrubom = 1 100,00 EUR.


Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - 39 Špeciálne technické odbory
Úplné stredné odborné vzdelanie - ochrana osôb a majetku pred požiarom - 39 Špeciálne technické odbory


Prax
aspoň 2 roky


Certifikáty
Oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (§ 21 ods. 8)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. (§ 11)


Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno


Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna


Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca


Osobnostné predpoklady
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
vnútorná stabilita

V Práci za rohom máš najväčšiu šancu nájsť si prácu blízko domova a prestať dochádzať. Vyberaj z voľných miest a brigád po celom Slovensku, napríklad v lokalitách Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín a mnohých ďalších.

Používame cookies, pozri Podmienky používania služieb. A tiež chránime tvoje osobné údaje, pozri Zásady ochrany súkromia.