banner

Skús vyladenú mobilnú aplikáciu

rating

Sociálny pracovník/čka

Menej ako 2 týždne

Senior POHODA n.o.

Hlavná 112 90027 Bernolákovo - Senec

Vzdialenosť od teba uvidíš po zadaní adresy vo výpise ponúk.


Plat

1 300 € hrubého


O pozícii

Náplň práce
- Poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, poradenstvo rodinným príslušníkom prijímateľov sociálnej služby, prípadne záujemcom o umiestnenie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
- Pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, písomnej komunikácie v úradnom styku, príprava dokumentácie a vybavovanie iných vecí v záujme klienta v zariadení sociálnych služieb
- Rozvíjanie sociálnej komunikácie na základe rôznych metód sociálnej práce
- Navrhovanie a realizovanie foriem, metód a postupov sociálnej práce s klientom a jeho rodinou,
- Napomáha k sociálnej integrácii klienta zariadenia sociálnych služieb do komunity
- Sociálna práca zameraná na usmerňovanie občanov so zdravotným postihnutím
- Sociálna práca zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta v zariadení sociálnych služieb, najmä pri základných sociálnych aktivitách
- Navrhuje a realizuje formy, postupy a metódy sociálnej práce s klientom, pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta v zariadení sociálnych služieb
- Dbá na vytvorenie príjemného prostredia v zariadení sociálnych služieb
- Organizuje aktívny odpočinok, športovú a rekreačnú činnosť klientov podľa ich schopností


Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas


Pracovný čas
07:00 - 15:30


Nočná práca
Nie


Sezónna práca
Nie


Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300 mesačne


Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére


Ponúkané výhody
- obed za 0,70 € v sídle zamestnávateľa
- možnosť získať 13. plat a 14. plat
- rôzne športové a relaxačno-regeneračné aktivity
- možnosť vzdelávania a výberu rôznych školení
- ovocie, káva a nápoje na pracovisku sú samozrejmosťou
- možnosť získať osobné ohodnotenie vo výške 100%


Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa


Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

V Práci za rohom máš najväčšiu šancu nájsť si prácu blízko domova a prestať dochádzať. Vyberaj z voľných miest a brigád po celom Slovensku, napríklad v lokalitách Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín a mnohých ďalších.

Používame cookies, pozri Podmienky používania služieb. A tiež chránime tvoje osobné údaje, pozri Zásady ochrany súkromia.